يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
منوی اصلی 
 
 
راهنمای مراجعین

متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از مناطق شهرداری درخواست نمایند.

 انواع پروانه ساختمان

- پروانه بر روی اراضی بایر

- تخریب و نوسازی

- اضافه اشکوب

- توسعه بنا

- تغییرات

- تعمیرات

- تبدیل

- تغییر نقشه

- تمدید پروانه، تعویض سقف 

 

انواع گواهی ساختمان

-  عدم خلاف

-  پایان ساختمان

 

تفکیک و تجمیع اراضی

- تفکیک

- افراز

- تجمیع

 

استعلام ها

-  پاسخ استعلام کسبی

-  پاسخ استعلام طرح( بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...)

صفحه اصلی > راهنمای مراجعین 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری منطقه ۷ کرمانشاه می باشد.