يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
منوی اصلی 
 
 
نوع سازه

خشت خام يا گل با سقف خشتي

خشت خام يا گل با سقف چوبي

خشت خام با سقف شيرواني

خشت با مخلوط آجر يا سنگ لاشه با هرنوع سقف به استثناي شيرواني

خشت با مخلوط آجر يا سنگ لاشه با سقف شيرواني يا تيرآهن

آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با هرنوع سقف به استثناي شيرواني

آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با سقف شيرواني يا تيرآهن

چوب با سقف صاف يا شيبدار

آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با ستون هاي مياني فلزي يا بتوني با هرنوع سقف تا سه طبقه

آجر با ستون هاي مياني فلزي يا بتوني از سه طبقه به بالا با هرنوع سقف

فلزي با هرنوع سقف

قطعات پيش ساخته چوبي با هرنوع سقف

پيش ساخته بتون آرمه با هرنوع سقف

بتون آرمه با هرنوع سقف

سوله ها براي استفاده انواع انبار، سالن، آشيانه

انوع سقفها

تيرچوبي

طاق ضربي

تيرچه و بلوك

تيرچه پيش تنيده و بلوك

دال بتني يك طرفه

سقفهاي پيش ساخته

سقفهاي پس كشيده

سبك

شيرواني (سفالي ، آردواز)

صاف

شيب دار

انواع بلوك – سيماني- سفالي - پلاستوفوم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری منطقه ۷ کرمانشاه می باشد.